مقاله ارائ? الگوي بارجانبي براي طراحي لرزه‌اي قا ب‌هاي خمشي منظم

پي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائ? الگوي بارجانبي براي طراحي لرزه‌اي قا ب‌هاي خمشي منظم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ارائ? الگوي بارجانبي براي طراحي لرزه‌اي قا ب‌هاي خمشي منظم : تعداد صفحات :16هدف از این تحقیق، توسعه الگوی جانبی بهبود یافته برای طراحی سازه قاب‌های خمشی می‌باشد. این الگوی بارها بر‌اساس رفتار غیر‌الاستیک بوده و مؤلفه اصلی روش طراحی لرزه‌ای پیشنهادی برای محدود کردن خسارت در سیستم و توزیع یکنواخت آن در ارتفاع می‌باشند. انتظار می‌رود با استفاده از این الگوی بارها، توزیع یک

مقاله برآورد روند شاخص امنيت اقتصادي در ايران (کاربرد منطق فازي)

کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برآورد روند شاخص امنيت اقتصادي در ايران (کاربرد منطق فازي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله برآورد روند شاخص امنيت اقتصادي در ايران (کاربرد منطق فازي) : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :27امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان می‌باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات بهینه بسیار یاری خواهد نمود. بر این اساس در این

مقاله بررسي مقايسه ايي مضامين عاشورايي در شعر ابن حسام خوسفي و شريف رضي

ر ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مقايسه ايي مضامين عاشورايي در شعر ابن حسام خوسفي و شريف رضي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه ايي مضامين عاشورايي در شعر ابن حسام خوسفي و شريف رضي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :42مضامین و مفاهیم وابسته به واقعه ی عاشورا یکی از تأثیرگذارترین مضامین دینی در تشیع، اسلام و حتی ادیان دیگراست. در این مقاله، نگارندگان مضامین عاشورایی را در شعر ابن حسام خوسفی و شریف رضی بررسی کرده‌اند و پس از نگاهی اجمالی به تأثیر شرایط سیاسی- مذهبی بر دوره های شعر