مقاله ارزيابي پتانسيل رسوب‌گذاري و خورندگي آب شرب (مطالعه موردي: شبکه آب شرب شهر شيراز)

ه  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي پتانسيل رسوب‌گذاري و خورندگي آب شرب (مطالعه موردي: شبکه آب شرب شهر شيراز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ارزيابي پتانسيل رسوب‌گذاري و خورندگي آب شرب (مطالعه موردي: شبکه آب شرب شهر شيراز) : سال انتشار : 1395تعداد صفحات : 24این تحقیق به‌منظور بررسی وضعیت خوردگی و رسوب‌گذاری آب آشامیدنی در منابع تأمین و شبکه‌ی توزیع آب شرب شهر شیراز صورت گرفت. منطقه‌ی موردمطالعه به 17 منطقه تقسیم‌بندی شد. نمونه‌برداری از آب‌ها در طول ف

مقاله الگوي خلق اعتبار در بانکداري اسلامي متأثر از انديشه شهيد صدر(ره)

دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله الگوي خلق اعتبار در بانکداري اسلامي متأثر از انديشه شهيد صدر(ره)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله الگوي خلق اعتبار در بانکداري اسلامي متأثر از انديشه شهيد صدر(ره) : سال انتشار : 1395تعداد صفحات : 25مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این‌باره دیدگاه‌های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق ا

مقاله نقدي بر اختيارگرايي دکارتي

دي بر اختيارگرايي دکارتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله نقدي بر اختيارگرايي دکارتي : سال انتشار : 1395تعداد صفحات : 40همسازگرایی دیدگاهی است که می­گوید دترمینسم منطقاً با اراده آزاد همساز است و اختیارگرایی به عنوان شاخه­ای از ناهمسازگرایی معتقد است در یک جهان دترمینیستی اراده آزاد امکان تحقق ندارد، ولی اراده آزاد محقق است؛ پس دترمینیسم نادرست است. آیا دکارت یک اختیارگراست؟ از این جهت که دوگانه­انگاری این امکان را به «خود» می­دهد تا علتی ورای علت­های دیگر باشد، احتمالا او یک اختیارگراست. با وجود این خواهیم گفت، که