مقاله تشخيص آريتمي‌هاي قلبي به کمک شبکه‌هاي عصبي با بکارگيري ويژگي‌هاي آشوبي سيگنال نرخ تغييرات قلبي و تکنيک تحليل تمايزي تعميم‌يافته

يم‌يافته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخيص آريتمي‌هاي قلبي به کمک شبکه‌هاي عصبي با بکارگيري ويژگي‌هاي آشوبي سيگنال نرخ تغييرات قلبي و تکنيک تحليل تمايزي تعميم‌يافته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تشخيص آريتمي‌هاي قلبي به کمک شبکه‌هاي عصبي با بکارگيري ويژگي‌هاي آشوبي سيگنال نرخ تغييرات قلبي و تکنيک تحليل تمايزي تعميم‌يافته : تعداد صفحات :26در ا

مقاله ماهيت چندساحتي زبان در انديش? ناصرخسرو و سوسور

ایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ماهيت چندساحتي زبان در انديش? ناصرخسرو و سوسور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ماهيت چندساحتي زبان در انديش? ناصرخسرو و سوسور : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :32ماهیت زبان و نحو تکوین و تحقق آن از دیرباز دغدغ فیلسوفان و اندیشمندان بوده‌است. صرف‌نظر از تأملات فلسفی، مطالعات زبانی تا ابتدای قرن بیستم در قلمرو زبان­شناسی تطبیقی- تاریخی انجام می­گرفت. اما سوسور با نقد این نوع زبان­شناسی، حوز تازه­ای را به نام زبان­شناسی هم­زمانی بنیاد نهاد. به این واسطه وی را پدر زبان­شناسی جدید نامیده&sh

مقاله اثر برنامه خوراک‌دهي و ترکيبات ويتاميني- معدني بر پاسخ ايمني و فراسنجه‌هاي مرتبط با آسيت در جوجه‌هاي گوشتي

رد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر برنامه خوراک‌دهي و ترکيبات ويتاميني- معدني بر پاسخ ايمني و فراسنجه‌هاي مرتبط با آسيت در جوجه‌هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اثر برنامه خوراک‌دهي و ترکيبات ويتاميني- معدني بر پاسخ ايمني و فراسنجه‌هاي مرتبط با آسيت در جوجه‌هاي گوشتي : تعداد صفحات :16اثرات ترکیبات مختلف ویتامینC ، E، سلنیوم، کولین و برنامه خوراک‌دهی بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌‌های مرت