مقاله بررسي مدل‌هاي توليد صمغ در گون سفيد با توجه به خصوصيات خاک رويشگاه (مطالعه موردي: تيران و کرون- اصفهان)

مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مدل‌هاي توليد صمغ در گون سفيد با توجه به خصوصيات خاک رويشگاه (مطالعه موردي: تيران و کرون- اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي مدل‌هاي توليد صمغ در گون سفيد با توجه به خصوصيات خاک رويشگاه (مطالعه موردي: تيران و کرون- اصفهان) : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13بهره‌برداری از گیاهانی که در عرصه های طبیعی رویش دارند باید در قالب طرح‌هایی مشخص صورت گیرد تا سلامت و رشد گیاهان تض

مقاله جداسازي و شناسايي آرکوباکتر بوتزلري از گوشت ماکيان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشي ها درشهرستان تنکابن

ارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جداسازي و شناسايي آرکوباکتر بوتزلري از گوشت ماکيان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشي ها درشهرستان تنکابن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله جداسازي و شناسايي آرکوباکتر بوتزلري از گوشت ماکيان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشي ها درشهرستان تنکابن : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :12آرکوباکترها، باکتری­های گرم منفی، بدون اسپور خمیده شکل هستند که به وسیله رشد در حضور ا

مقاله ارزيابي روند تغييرات بارندگي با روش من کندال و رگرسيون خطي در استان خوزستان

گي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي روند تغييرات بارندگي با روش من کندال و رگرسيون خطي در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ارزيابي روند تغييرات بارندگي با روش من کندال و رگرسيون خطي در استان خوزستان : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :16وجود روند در بارندگی می تواند شاهدی بر تغییراقلیم باشد. روشهای مختلف برای بررستغییرات و وجود روند در سری های زمانی بارندگی وجود دارد که به دو دسته آمار پارامتری و غیر پارامتری تقسیم می شود. با لحاظ دوره آماری 33 ساله سال آبی 61