مقاله بررسي جامعه‌شناختي رفتارهاي تخريبي (ونداليسم) و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در خانواده و مدرسه در دبيرستان‌هاي پسرانه شهر نورآباد لرستان

نه شهر نورآباد لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي جامعه‌شناختي رفتارهاي تخريبي (ونداليسم) و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در خانواده و مدرسه در دبيرستان‌هاي پسرانه شهر نورآباد لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي جامعه‌شناختي رفتارهاي تخريبي (ونداليسم) و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در خانواده و مدرسه در دبيرستان‌هاي پسرانه شهر نورآباد لر

مقاله اثر فرآيند اتصال نورد تجمعي بر رفتار خوردگي نانو کامپوزيتAl-nano ZrO2

متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر فرآيند اتصال نورد تجمعي بر رفتار خوردگي نانو کامپوزيتAl-nano ZrO2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اثر فرآيند اتصال نورد تجمعي بر رفتار خوردگي نانو کامپوزيتAl-nano ZrO2 : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13در این تحقیق به بررسی رفتار خوردگی نانو کامپوزیت Al-nano ZrO2 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) پرداخته شده است. ورق های آلیاژ آلومینیوم با ابعاد mm 1*40*250 آنیل شده در دمای K 623 و فشار اتمسفر محیط، و پودر ZrO2 با انداز میانگین nm40 به عنوان ماد اولیه استفاده گردیدند. کامپ

مقاله روش‌شناسي هنر اسلامي

شناسي هنر اسلامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله روش‌شناسي هنر اسلامي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :45نیاز به روش‌شناسی در عرص علوم اسلامی ـ ازجمله هنر اسلامی ـ امری ‌ناگزیر است که داوری‌ و قضاوت‌ دربار چیستی هنر اسلامی و پرسش‌های نظری دربار آن را ممکن می‌کند. اندیشمندان در این عرصه به روش‌های گوناگونی توجه کرده و هر یک بر اساس روشی خاص به این مقوله نگریسته‌اند؛ به‌طوری‌که استفاده از روش‌های فراوان، نتایج متفاوتی را به همراه داشته و بعضی تعارض‌ها و اختلافات در داوری‌ چیستی هنر اسلامی مبتنی بر این مسئل مهم بوده است. ازجمل