مقاله تاثير غلظت هاي مختلف فسفر برزيست توده و رشد در جلبک سبزکلروکوکوم sp.) (Chlorococcum

ي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير غلظت هاي مختلف فسفر برزيست توده و رشد در جلبک سبزکلروکوکوم sp.) (Chlorococcum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تاثير غلظت هاي مختلف فسفر برزيست توده و رشد در جلبک سبزکلروکوکوم sp.) (Chlorococcum : سال انتشار : 1393تعداد صفحات : 16فاکتورهای بسیاری بر افزایش و کاهش زیست توده در جمعیت جلبک های میکروسکوپی تاثیر می گذارد. یکی از مهمترین فاکتورها میزان فسفر (ارتوفسفات) محیط کشت جلبک های میکروسکوپی است. در این مطالعه تاثیر 6 تیمار شامل BBM (Bold Basal’s Medium) بعنوا

مقاله واکاوي اثر تنش خشکي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي گياه به-ليمو Lippia citriodora H.B.K.

وجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله واکاوي اثر تنش خشکي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي گياه به-ليمو Lippia citriodora H.B.K.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله واکاوي اثر تنش خشکي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي گياه به-ليمو Lippia citriodora H.B.K. : سال انتشار : 1394تعداد صفحات : 16استفاده از گیاهان داروئی برای درمان بیماری‌ها در انسان بیشینه طولانی دارد. تخمین زده شده که بیش از 10% از گونه های گیاهی استفاده داروئی داشته باشند. گیاهان متاثر

مقاله ارائه مدل انتشار پتانسيل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتاي سلولي و الگوي هندسي پتانسيل عمل

ی باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه مدل انتشار پتانسيل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتاي سلولي و الگوي هندسي پتانسيل عمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ارائه مدل انتشار پتانسيل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتاي سلولي و الگوي هندسي پتانسيل عمل : سال انتشار : 1389تعداد صفحات : 10بافت قلب محیطی تحریک پذیر است. یکی از روش های توصیف انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب، استفاده از مدل اتوماتای سلولیست. سرعت اجرای مدل های مبتنی بر