مقاله بحران‌شناسي رسانه‌اي: رسانه، قدرت نرم قرن 21

اخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بحران‌شناسي رسانه‌اي: رسانه، قدرت نرم قرن 21،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بحران‌شناسي رسانه‌اي: رسانه، قدرت نرم قرن 21 : تعداد صفحات :41در مقاله حاضر، بحران، انواع و نحوه شکل‌گیری آن از سوی ارباب رسانه‌ که موجب شکل‌گیری نوعی استبداد اطلاعاتی، از طریق گزینش اطلاعات و اخبار و انحصار آن شده است، مورد بررسی قرار گرفته و فرایند بحران‌زایی و برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی به بحث گذاشته شده است. جنگ‌های نوین رسانه‌ای با استفاده از ترکیب رسانه‌ها و ادوات جنگی پیشرفته، ابتدا با عملیات جن

مقاله اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سويا در منطقه ساري

مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سويا در منطقه ساري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سويا در منطقه ساري : تعداد صفحات :16این آزمایش به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سویا به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 87-1386 در شرایط آب و هوایی ساری اجرا شد. فاکتورها شامل فاصله بین ردیف در دو سطح 40 و 50 سانتی‌متر، فاصله بوته در سه سطح 5، 10 و 15 سانتی‌متر و رقم‏های سحر و ساحل بودند. نتایج نشان داد که اثر فاصله بین ردی

مقاله پيش بيني ظرفيت برش پانچ دال هاي بتني مسلح شده با FRP به کمک ماشين بردار پشتيبان (SVM)

مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پيش بيني ظرفيت برش پانچ دال هاي بتني مسلح شده با FRP به کمک ماشين بردار پشتيبان (SVM)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله پيش بيني ظرفيت برش پانچ دال هاي بتني مسلح شده با FRP به کمک ماشين بردار پشتيبان (SVM) : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :22در سال های اخیرکامپوزیت های FRP به علت داشتن نسبت های بالای مقاومت به وزن و سختی به وزن، پتانسیل بالای دوام و وزن پایین بطور گسترده ای استفاده شده اند؛ همچنین استفاده از میلگردهای FRP در جایی که احتمال