مقاله بررسي فلوريستيک جنگل کران‌رودي دره خان در زاگرس شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فلوريستيک جنگل کران‌رودي دره خان در زاگرس شمالي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 21

جنگل کران‌رودی دره خان به مساحت تقریبی 80 هکتار، در بخش جنوبی شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی قرار دارد. در این پژوهش، فلور، طیف زیستی و کوروتیپ گونه‌های گیاهی منطقه در 50 قطعه‌نمونه، به روش خط‌نمونه (ترانسکت)، بررسی ‌شد. قطعات نمونه کنار (امتداد) رودخانه بافاصله 200 متر از یکدیگر و بقیه قطعات نمونه بر روی خط‌نمونه‌هایی در دو طرف رودخانه و عمود بر محور اصلی آن در فواصل 20، 50، 100 و 200 متر از مرکز قطعات نمونه کنار رودخانه‌ای پیاده شد. گیاهان چوبی (درختان، درختچه‌ها و بالارونده‌ها)، در قطعات نمونه 400 مترمربعی و گیاهان علفی در قطعات نمونه 100 مترمربعی به مرکز قطعات نمونه اصلی بررسی شد. در این پژوهش، 252 گونه، متعلق به 43 تیره و 169 جنس شناسایی شد که خانواده‌های کاسنی (Asteraceae)، شب‌بو (Brassicaceae)، نعناعیان (Lamiaceae)، نیام‌داران (Fabaceae)، گندمیان (Poaceae) و چتریان (Apiaceae) از بیشترین فراوانی برخوردارند. بیشتر گیاهان منطقه، ازنظر طیف زیستی رانکایر، به تروفیت‌ها (%09/38) و همی‌کریپتوفیت‌ها (%92/34) و ازنظر جغرافیای گیاهی به‌طور مشترک به ناحیه‌های رویشی ایرانی- تورانی و اروپا- سیبری (%47/40) تعلق دارند.

لینک کمکی