مقاله بررسي مراحل تکوين بساک و دانه گرده در گل اطلسي (Petunia hybrida)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مراحل تکوين بساک و دانه گرده در گل اطلسي (Petunia hybrida) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

در این پژوهش ویژگی‌های تکوینی بساک و دانه گرده Petunia hybrida مورد بررسی قرار گرفت. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شد. نمونه‌ها پس از قالب-گیری در پارافین با میکروتوم برش‌گیری گردید. رنگ‌آمیزی مضاعف به کمک هماتوکسیلین و ائوزین الکلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر بساک دارای 4 کیسه گرده است که تحت تاثیر پیشروی بافت پلاسنتوئید هلالی شکل شده‌اند. الگوی تشکیل لایه‌های یاخته‌ای جداره بساک از نوع کلاسیک دولپه‌ای بوده و لایه مغذی ترشحی آن در بخش بیرونی و درونی کیسه گرده متفاوت می‌باشد. تتراد‌ها‌ی میکروسپور از نوع چهارضلعی (تتراهدرال) است. دانه‌های گرده بالغ در منظره قطبی و استوایی به ترتیب کروی و دوکی شکل بوده و نسبت به محور طولی بساک استقرار منظمی در کیسه‌های گرده دارند. دانه‌های گرده در زمان انتشار دو یاخته‌ای هستند. با تمایزیابی یاخته‌های اپیدرمی بساک استومیوم به شکل یک ناحیه تک یاخته‌ای تشکیل می‌شود، جایگاهی که تعیین کننده موقعیت شکوفائی بساک می‌باشد. در مراحل نهائی بلوغ دانه‌های گرده بافت نامتعارفی در سپتوم بساک تشکیل شده و باعث تغییر شکل کیسه‌های گرده می‌شود.

لینک کمکی