مقاله پيش‌بيني عمر خستگي چند لايه‌هاي متعامد متقارن کامپوزيتي با توسعه مدلي در چارچوب مکانيک خرابي محيط‌هاي پيوسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني عمر خستگي چند لايه‌هاي متعامد متقارن کامپوزيتي با توسعه مدلي در چارچوب مکانيک خرابي محيط‌هاي پيوسته :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

کامپوزیت‌ها به‌دلیل وجود مکانیزم‌های مختلف آسیب و تفاوت در رشد و تأثیر این مکانیزم‌ها بر یکدیگر، نسبت به فلزات دارای پیچیدگی بیشتری می‌باشد. در این تحقیق یک مدل مبتنی بر مکانیک خرابی محیط‌های پیوسته برای پیش بینی عمر چندلایه‌های متعامد متقارن کامپوزیتی تحت بارگذاری خستگی ارائه شده است. ثوابت الاستیک ماده بر پایه روش مایکرومکانیکی برحسب ثوابت الاستیک الیاف و رزین به‌دست می‌آیند. در مدل ارائه شده بر پایه مکانیک خرابی محیط‌های پیوسته دو متغیر آسیب الیاف و رزین معرفی شده به بررسی افت سفتی در سطح یک لایه می‌پردازند، به‌همین دلیل مدل ارائه شده مستقل از لایه‌چینی قادر به پیش‌بینی سفتی باقیمانده و عمر چندلایه‌های متعامد کامپوزیتی تحت وضعیت‌ها و نسبت‌های مختلف تنش خواهد بود. ثوابت مادی مدل ارائه شده با استفاده از تست‌های خستگی کشش-کشش روی تک‌لایه‌ قابل تعیین می‌باشد. نمودار افت سفتی پیش‌بینی شده توسط مدل ارائه شده با نتایج حاصل از آزمایش‌های موجود در مراجع روی تک‌لایه‌ها مقایسه شده است. همچنین اعتبار سنجی مدل بر پایه آزمایشات موجود روی چندلایه متعامد صورت گرفته که نتایج حاصل شده دارای دقت مناسبی هستند.

لینک کمکی