مقاله پيش‌بيني مسير رشد ترک در نمونه‌ي پليمري داراي شيار V شکل تحت بارگذاري مرکب برشي- فشاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني مسير رشد ترک در نمونه‌ي پليمري داراي شيار V شکل تحت بارگذاري مرکب برشي- فشاري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

مسیر رشد ترک از شیارهای V شکل نوک گرد در نمونه‌ی ‌دیسک برزیلی ساخته شده از پلیمر پلکسی گلاس تحت بارگذاری برشی-‌ فشاری به دو صورت تجربی و تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با انجام 18 آزمایش شکست، مسیر تجربی رشد ترک بر روی نمونه‌ی دیسک برزیلی دارای شیار V شکل (RV-BD) برای زوایای دهانه‌‌ی شیار مختلف و شعاع نوک شیار 5/0 میلی‌متر به دست آمده است. سپس با استفاده از دو روش المان محدود توسعه یافته بر مبنای مدل ناحیه‌ی چسبناک و روش گام به گام بر مبنای معیار حداکثر تنش محیطی، مسیر رشد ترک پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی‌های حاصل از هر دو روش المان محدود توسعه یافته و روش گام به گام و همچنین نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهند که اگرچه شیار V شکل تحت بارگذاری برشی- فشاری قرار دارد، اما شکست آن در اثر تنش‌های کششی موجود در لبه‌ی شیار آغاز شده و تا مرز خارجی قطعه رشد می‌کند. تطابق کیفی مسیرهای پیش‌بینی شده توسط هر دو معیار با مسیر به دست آمده از مشاهدات آزمایشگاهی نشان دهنده‌ی توانایی هر دو روش در پیش‌بینی مسیر رشد ترک، برای شیارهای V شکل تحت بارگذاری برشی- فشاری می‌باشد.

لینک کمکی