مقاله بررسي تجربي رفتار ديناميکي پانل ساندويچي کامپوزيتي با مواد خودترميم تحت ضربه شارپي و تخريب خمش سه نقطه‌اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تجربي رفتار ديناميکي پانل ساندويچي کامپوزيتي با مواد خودترميم تحت ضربه شارپي و تخريب خمش سه نقطه‌اي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

در این تحقیق، رفتار ضربه شارپی پانل ساندویچی با لحاظ مواد خودترمیم در آن، مورد بررسی قرار گرفته است. پانل ساندویچی شامل پوسته‌ کامپوزیتی الیاف کربن با چیدمان متقارن (0/90) در قسمت بالا و پایین و هسته جامد از فوم PVC بین آنها می‌باشد. مواد خودترمیم درون لوله‌های نازک شیشه‌ای پرشده و بین لایه‌های کامپوزیت پانل ساندویچی قرار داده شده‌اند. ساخت پانل ساندویچی به روش لایه‌چینی دستی بوده که از اپوکسی برای اتصال لایه‌ها نیز استفاده شده است. مواد خودترمیم دارای سه کسر حجمی 0.5، 1 و 1.5 درصد هستند که در بین لایه‌های کامپوزیتی پانل ساندویچی بکار گرفته شده‌اند. تخریب پانل ساندویچی با لحاظ مواد خودترمیم توسط دستگاه خمش سه نقطه‌ای انجام شده است. پس از تخریب، ترمیم آغاز شده و مدت زمان‌های صفر، سه و هفت روز برای تاثیر مواد خودترمیم پانل ساندویچی در نظر گرفته شده است. نمونه‌ها تحت آزمایش ضربه شارپی در مدت زمان‌های مذکور قرار گرفته و تاثیر مواد خودترمیم برروی رفتار ضربه پانل ساندویچی مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج تجربی رفتار ضربه شارپی پانل ساندویچی با لحاظ مواد خودترمیم بیانگر این است که بیشترین میزان چقرمگی شکست دینامیکی و بازدهی ترمیم متعلق به نمونه با کسر حجمی 1.5 درصد پس از گذشت هفت روز از زمان تخریب در مقایسه با نمونه شاهد می‌باشد. بکارگیری لوله‌های شیشه‌ای خود به‌تنهایی موجب افزایش استحکام سازه ساندویچی به میزان چشمگیری می‌شوند و تعداد لوله‌ها در افزایش استحکام سازه موثر است. با افزایش کسر حجمی و زمان ترمیم، بازدهی ترمیم پانل ساندویچی افزایش می‌یابد.

لینک کمکی