مقاله بررسي تجربي رفتار کششي کامپوزيت هاي چند لايه الياف- فلز خود ترميم شونده با الياف شيشه توخالي کوتاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تجربي رفتار کششي کامپوزيت هاي چند لايه الياف- فلز خود ترميم شونده با الياف شيشه توخالي کوتاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :10

کامپوزیت‌های چندلایه‌ای الیاف- فلز که از اتصال ورق‌های نازک فلزی و کامپوزیت‌های تقویت‌شده با الیاف تشکیل ‌شده‌اند، به دلیل دارابودن وزن کمتر و خواص مکانیکی بهتر در مقایسه با سایر کامپوزیت‌ها و آلیاژهای آلومینیوم در صنایع مختلف کاربرد فراوانی پیدا کرده‌اند. در صورت ایجاد عیوبی همچون ترک در این مواد، ساختار آن‌ها آسیب دیده و لذا باید آن را جایگزین نمود. جهت بهبود عیوب و ترک‌ها بدون جایگزین‌کردن کامپوزیت چندلایه‌ای از سیستم‌های خودترمیمی استفاده می‌شود. در این پژوهش یک سری میکرولوله‌های شیشه‌ای کوتاه پرشده با نوعی ماده ترمیم‌کننده شامل رزین اپوکسی و هاردنر مربوط به آن به‌عنوان سیستم خودترمیمی استفاده شده است. هنگامی‌که در حین بارگذاری عیب یا ترک در کامپوزیت ایجاد شود، این عیوب با میکرولوله‌های شیشه‌ای کوتاه برخورد کرده، در نتیجه میکرولوله‌ها شکسته و عامل ترمیمی در محل آسیب جریان پیدا می‌کند که با گذشت زمان موجب ترمیم آسیب و در نتیجه بهبود خواص کامپوزیت می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی کسر حجمی مناسب و زمان مطلوب جهت مشاهده پدیده ترمیم‌شوندگی است. بدین منظور میکرولوله‌های شیشه‌ای حاوی مواد ترمیم‌کننده با کسرهای حجمی 4، 8 و 12 پر و خردشده و در کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت‌شده با الیاف شیشه پراکنده شدند. خواص کششی نمونه‌ها با گذشت زمان‌های مختلف پس از ایجاد آسیب مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان بازیابی راندمان ترمیم به میزان 3/58 درصد برای نمونه حاوی 8 درصد حجمی ماده ترمیمی مشاهده شد.

لینک کمکی