مقاله اثر دماي پيش‌گرم پوسته جامد و شرايط سرمايش بعد از انجماد در اتصال کامپوزيت دوفلزي منيزيم-آلومينيم توليد شده به‌روش ريخته‌گري گريز از مرکز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر دماي پيش‌گرم پوسته جامد و شرايط سرمايش بعد از انجماد در اتصال کامپوزيت دوفلزي منيزيم-آلومينيم توليد شده به‌روش ريخته‌گري گريز از مرکز :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

چکیده تولید کامپوزیت فلزی‌های منیزیم- آلومینیم، به‌منظور کاهش وزن قطعات صنعتی و افزایش بازده مصرف سوخت، در سال‌های اخیر مورد توجه صنعت حمل‌‌ و‌ نقل قرار گرفته است. در این تحقیق منیزیم در دمای 700 درجه‌ی سلسیوس و نسبت حجمی مذاب-جامد (Vm/Vs) 5/1 داخل استوانه‌ی توخالی آلومینیمی، پیش‌گرم شده در دماهای مختلف شامل 320، 400 و 450 درجه‌ی سلسیوس و سرعت دوران 1600 دور بر دقیقه، درون یک دستگاه گریز از مرکز عمودی ریخته‌گری شد. اثر شرایط سرد کردن و همچنین تداوم نگهداری نمونه‌ها در داخل دستگاه، تحت نیروی گریز از مرکز تا انجماد کامل، بررسی شد. تغییرات دمای پیش‌گرم جامد، از 320 تا 450 درجه‌ی سلسیوس، منجر به افزایش لایه واکنشی و تغییرات فازی شد. نتایج حاصل از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف‌سنج پراش انرژی پرتو ایکس نشان داد که ترکیبات بین فلزی Al3Mg2 و Al12Mg17، ساختار یوتکتیک و همچنین محلول جامد منیزیم-آلومینیم در فصل مشترک تشکیل می‌شود. نگه‌داشتن نمونه در دستگاه، تا سرد شدن و رسیدن به محدوده دمایی 150 درجه‌ی سلسیوس، از بروز ترک‌های انقباضی و نهایتا جدا شدن دو فلز جلوگیری می‌کند

لینک کمکی