مقاله مطالعه تجربي دوام چرخدنده‌هاي نانوکامپوزيتي پلي آميد6-پلي پروپيلن-کربنات کلسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه تجربي دوام چرخدنده‌هاي نانوکامپوزيتي پلي آميد6-پلي پروپيلن-کربنات کلسيم :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

چرخدنده‌های نانوکامپوزیتی بر پایه آمیخته پلی آمید 6-پلی پروپیلن (با نسبت وزنی 33/67 PA6/PP) محتوی نانوذرات کربنات کلسیم (5/2 تا 10 قسمت وزنی) و سازگارکننده PP-g-MAH (5 قسمت وزنی) به روش قالب‌گیری تزریقی تولید شد. شکل شناسی نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد. با استفاده از یک دستگاه آزمون دوام چرخدنده، مقدار سایش و دمای سطحی دندانه‌ها و همچنین عمر کاری چرخدنده‌ها تحت دو گشتاور خروجی 9/8 و Nm8/14 اندازه‌گیری شد. در همه آزمایش‌ها، مقادیر دما و سایش برای چرخدنده محرک بیشتر از چرخدنده متحرک بود. به‌کارگیری 5/2 و 5 قسمت وزنی نانو ذرات، باعث کاهش دما و سایش چرخدنده‌ها شد. مقدار سایش در چرخدنده‌های حاوی 5/2 قسمت وزنی از نانو ذرات کربنات کلسیم تحت گشتاورهای 9/8 و Nm 8/14 به‌ترتیب حدود 60 و 83 درصد کمتر از چرخدنده‌های پلی آمیدی خالص مشاهده شد. حداکثر عمر تحت گشتاور Nm 8/14 (حدود 63 هزار دور)، در چرخدنده‌های نانوکامپوزیتی محتوی 5/2 قسمت وزنی از نانو کربنات کلسیم مشاهده شد که این مقدار تقریبا 200 درصد بیشتر از عمر چرخدنده‌های پلی آمیدی خالص (حدود 21 هزار دور) بود. افزایش دوام چرخدنده‌های پایه پلیمری در اثر وجود نانوذرات کربنات کلسیم را می‌توان به بهبود مقاومت خمشی، سایشی و گرمایی دنده‌ها نسبت داد.

لینک کمکی