مقاله تهيه و بررسي خواص نانو‌کامپوزيت‌هاي رسانا پلي‌آنيلين-نانو ذرات اکسيد‌روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تهيه و بررسي خواص نانو‌کامپوزيت‌هاي رسانا پلي‌آنيلين-نانو ذرات اکسيد‌روي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :10

پلی‌آنیلین به‌روش شیمیایی توسط اکسید کننده آمونیوم پرسولفات در محیط اسیدی آبی سنتز شد. نانو کامپوزیت‌های پلی‌آنیلین با افزودن مقادیر مختلف از نانوذرات اکسیدروی (5-1 درصد) به‌روش ریخته‌گری تهیه شد. با تبخیر حلال، فیلم‌های پلی‌آنیلین و نانو‌کامپوزیت‌های مربوطه به‌دست آمد. ترکیب، مورفولوژی (شکل شناسی) و ساختار پلی‌آنیلین و نانو‌کامپوزیت‌های آن به‌وسیله طیف‌سنجی FTIR، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و الگوهای پراش اشعه–X XRD)) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون تجزیه گرما وزنی (TGA) برای بررسی پایداری حرارتی و آزمون کشش برای بررسی خواص مکانیکی محصولات استفاده شد و رسانایی پلی‌آنیلین و نانو‌کامپوزیت‌های حاصل نیز به‌روش چهار نقطه‌ای اندازه‌گیری شد. در طیف FTIR پیک‌های شاخص پلی‌آنیلین در نتیجه پیوند هیدروژنی به‌سمت اعداد موجی پایین‌تر جابه‌جا شدند. نتایج حاصل از الگوهای XRD بیانگر افزایش درصد بلورینگی نانو‌کامپوزیت در مقایسه با پلیمر خالص است. همچنین شدت پیک‌ها نیز در حضور نانو ذرات اکسید‌روی افزایش یافته است. نتایج TGA نیز بیانگر کاهش تخریب پلیمراست. بررسی خواص مکانیکی نیز نشان دهنده افزایش مدول یانگ و استحکام در نقطه شکست نانو‌کامپوزیت است. به‌علاوه رسانایی نانو‌کامپوزیت‌ها نسبت به پلیمر خالص کاهش پیدا کرد

لینک کمکی