مقاله تحليل اثر توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌هاي اقتصادي و راهکار‌هاي توسعه آن در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل اثر توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌هاي اقتصادي و راهکار‌هاي توسعه آن در ايران :
تعداد صفحات :42

پژوهش پیش رو توسعه‌ بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) را به ‌عنوان راهکار‌ی برای پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی و با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مردمی معرفی می‌کند که تعامل‌های همکارانه و نوع‌دوستانه را در کنار رقابت بازاری توسعه می‌دهد و حرکت در این راه را لازمه‌ توسعه‌ ایرانی- اسلامی و همگام با دانش نظری اقتصاد می‌داند. پژوهش پیش رو بر آن است تا ضمن بیان رویکردی نوین به سازمان‌ها و نهادهای بخش سوم اقتصاد از جمله وقف و امور خیریه به بیان اهمیت و اثر مثبت آن بر شاخص‌های اقتصادی پرداخته و راهکارهایی برای توسعه آن در ایران ارائه کند. در این راه به روش کتابخانه‌ای با ارا‌ئه‌ مدلی مفهومی تعامل بخش سوم را با دو بخش دیگر اقتصاد تفسیر کرده و با استفاده از تحلیل آماری اثر رشد و توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص توسعه‌ انسانی (HDI) تحلیل شده است. نتیجه‌ها از آن حاکی است که رشد بخش سوم اقتصاد اثر مثبت و قابل ‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی و شاخص‌ توسعه‌ انسانی دارد. سرانجام با تکیه بر نتیجه‌های پیش‌گفته یازده رهیافت برای توسعه‌ بخش سوم اقتصاد ارائه شده است.

لینک کمکی