مقاله ماهيت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ماهيت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دين :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هنر، نسخ دوم خلقت و نسخ سوم هستی است؛ چراکه هنر، بازآفرینی حقایق است، پس از سنخ خلقت است؛ بنابراین فطرت انسان با دین و هنر الفتی ذاتی دارد و هم از این‌رو میان دین و هنر نیز همگونگی‌ها و مناسبات بسیاری هست. تعریف دین و هنر، تقسیم جوهری و صوری هنر، تبیین نسبت‌ها و مناسبات این دو مقوله، موضوع این مقال است.

لینک کمکی