مقاله تحليل و نقد ديدگاه سلفيه در ارزش معرفت‌شناختي عقل در حوزة معرفت ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل و نقد ديدگاه سلفيه در ارزش معرفت‌شناختي عقل در حوزة معرفت ديني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :36

جریان فکری سلفی‌گری را می‌توان از منظرهای گوناگون و متفاوتی تحلیل و بررسی کرد و پیش‌فرض‌های اتخاذشده در این تحلیل در ساختار نهایی تحقیق مؤثر است. سلفیه با اتخاذ موضع حس‌گرایی در هستی‌شناسی، نقل‌گرایی مبتنی بر ظاهر در بحث معرفت‌شناسی و روش‌شناسی و مرجع قرار دادن فهم، قول و فعل سلف از یک سو و ناکارآمد جلوه دادن عقل و احکام و تأملات عقلی از سوی دیگر در حوز معرفت دینی، به دام چنان مهجوریتی گرفتار آمده‌اند که در برخی موارد اظهارات آنان در تناقض با همان نقلی است که داعی پایبندی به آن را دارند. در این نوشتـار، ضمن مرور مبانی سلفی‌گـری و بررسی رویـکرد این جریـان فکـری در بحث هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، محصول این رویکرد که اسلام‌گرایی عقل‌ستیز و ظاهرگراست، تبیین و ارزش معرفت‌شناختی عقل و کارکرد آن در حوز معرفت دینی از دیدگاه این فرقه، تحلیل و نقد می‌شود.

لینک کمکی