مقاله تأثير سرعت چرخش ابزار بر خواص مکانيکي و رفتار خوردگي اتصال غيرهمجنس آلياژ آلومينيوم 5083 و تيتانيوم خالص تجاري به روش جوشکاري همزن اصطکاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير سرعت چرخش ابزار بر خواص مکانيکي و رفتار خوردگي اتصال غيرهمجنس آلياژ آلومينيوم 5083 و تيتانيوم خالص تجاري به روش جوشکاري همزن اصطکاکي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

در این مقاله، تأثیر سرعت چرخش ابزار بر روی خواص مکانیکی و خوردگی اتصال تیتانیوم خالص تجاری و آلیاژ آلومینیوم 5083، به روش همزن اصطکاکی، بررسی شده است. ابتدا با جوشکاری‌های مقدماتی محدوده پارامترهای لازم برای دستیابی به اتصال مناسب بدست آمده و سپس با تغییر سرعت چرخش ابزار، خواص مکانیکی و خوردگی نواحی متأثر از حرارت، ناحیه جوش و سطح مقطع جوش به کمک آزمون پلاریزاسیون تافل و روش طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی، بررسی شده و نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که رفتار خوردگی در اتصالات، از سرعت چرخش ابزار تأثیر پذیر بوده و نواحی جوش و متأثر از حرارت، مقاومت در برابر خوردگی ضعیف‌تری نسبت به فلزات پایه داشته‌اند.

لینک کمکی