مقاله بررسي سختي و رفتار تريبولوژيکي نانوکامپوزيت سطحي Al/Al2O3-TiB2 ساخته شده با فرآوري هم‌زن اصطکاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سختي و رفتار تريبولوژيکي نانوکامپوزيت سطحي Al/Al2O3-TiB2 ساخته شده با فرآوري هم‌زن اصطکاکي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

در این پژوهش از روش جدید فرآوری هم‌زن اصطکاکی (FSP) جهت ایجاد لایه نانوکامپوزیت سطحی Al/Al2O3-TiB2 استفاده شد. بررسی ریزساختار، نحوه توزیع ذرات تقویت کننده و چسبندگی لایه کامپوزیتی به زیر لایه، توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج سختی نشان داد که سختی لایه نانوکامپوزیتی به دلیل ریز شدن دانه‌ها بر اثر تبلور مجدد دینامیکی و وجود ذرات سخت سرامیکی Al2O3-TiB2 در حدود 70 درصد بالاتر از سختی آلومینیوم اولیه است و در بیشینه مقدار خود به 95 ویکرز می‌رسد. به منظور بررسی رفتار سایشی نمونه‌های نانوکامپوزیتی، آلومینیوم اولیه و همچنین آلومینیوم FSP شده از آزمون سایش استفاده شد و مکانیزم‌های غالب در سایش نمونه‌ها و نرخ سایش آنها با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاکی از افزایش قابل توجه مقاومت به سایش لایه نانوکامپوزیت Al/ Al2O3-TiB2 می باشد که به دلیل سختی بالا وریز شدن دانه ها ناشی از تبلور مجدد در ناحیه همزده می باشد.

لینک کمکی