مقاله بررسي تاثيرهمزمان کربن و روي برفرايند احياي مکانوشيميايي اکسيد مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثيرهمزمان کربن و روي برفرايند احياي مکانوشيميايي اکسيد مس :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :12

دراین تحقیق اثر همزمان کربن و روی بر فرایند احیای مکانو شیمیایی اکسید مس بررسی شد.آسیاب کاری مخلوط مواد اولیه در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای با نسبت گلوله به پودر 20:1 و با سرعت rpm600 انجام شد .محصول تولیدی بوسیله پراش پرتوی ایکس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مخلوط اکسید مس و روی در زمان کوتاه 45 دقیقه آسیاب کاری ، بصورت خود احتراقی واکنش داده و به مس و اکسید روی تبدیل می شود ولی در صورت آسیاب کاری مخلوط گرافیت، روی و اکسید مس پیشرفت واکنش احیای اکسید مس بسیار ناچیز بوده و حتی پس از 30 ساعت احیا اکسید مس به صورت جزئی انجام شده است. وقتی که اکسید مس و روی را به مدت زمان کوتاه (30دقیقه) آسیاب نموده و سپس کربن به مخلوط اضافه شد، واکنش احیای اکسید مس پس از 5 ساعت آسیاب کاری کامل شده و پودر مس با بلورهای میکرومتری در حدود 15 میکرومتر تشکیل می شود.

لینک کمکی