مقاله بررسي پارامتر هاي موثر در سنتز نانو کريستال هاي اسپينل CoAl2O4 به روش پلي اکريل آميد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پارامتر هاي موثر در سنتز نانو کريستال هاي اسپينل CoAl2O4 به روش پلي اکريل آميد :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :12

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد روش ژل پلی اکریل آمید در تولید نانوذرات CoAl2O4 و هم چنین بررسی تأثیر نسبت مونومرها به نمک (5/0 و 2) و اثر دما بر خواص نهایی این نانو رنگدانه سرامیکی است. نیترات کبالت و آلومینیوم نیترات به عنوان نمک اولیه با نسبت 2:1 استفاده شدند. به این منظور، نحوه تشکیل ژل و ساختار این نانو رنگدانه توسط آزمایشات XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار اسپینلی CoAl2O4بعد از کلسیناسیون در دمای°C 1200-600 تشکیل شده است. محدوده اندازه ذرات در حدودnm 48 بوده است. با توجه به نتایج در دماهای مختلف کلسینه، اندازه ذرات متفاوتی به دست می آید.

لینک کمکی