مقاله بررسي تأثير دما و زمان بار ريزي بر خواص و ريزساختار نانوکامپوزيت A1-B4C به روش ريخته‌گري گردابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير دما و زمان بار ريزي بر خواص و ريزساختار نانوکامپوزيت A1-B4C به روش ريخته‌گري گردابي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 12

در این مقاله تأثیر دما و زمان بار ریزی بر خواص و ریزساختار نانوکامپوزیت A1-B4Cمورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه درصد حجمی ذرات B4C با میانگین اندازه ذرات nm300 به مذاب آلیاژ A1-356 افزوده شد. مخلوط حاصل در دماهای 750، 850 و 950 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان‌های 10، 15 و 20 دقیقه در قالب فلزی ریخته‌گری شد. نتایج نشان دهنده افزایش استحکام کششی نمونه‌های کامپوزیتی نسبت به زمینه است. بیشترین میزان استحکام کششی پس از 15 دقیقه اختلاط در دمای C850 و به میزانMPa 178 حاصل شده که نسبت به فلز زمینه 72 درصد افزایش داشته است. همچنین اثر دما و زمان اختلاط بر نوع شکست نشان دهنده این است که در تمامی قطعات نانوکامپوزیتی نوع شکست به صورت ترد بوده و نرم‌ترین سطح شکست مربوط به نمونه‌های تولید شده در زمان اختلاط 15 دقیقه و دمای °C 850 می‌باشد که دارای بیشترین میزان استحکام کششی است.

لینک کمکی