مقاله ترميم شيار سطحي فولاد ساختماني از طريق جوشکاري شعله‌اي و جوشکاري نفوذي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ترميم شيار سطحي فولاد ساختماني از طريق جوشکاري شعله‌اي و جوشکاري نفوذي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

برای بهبود خواص مکانیکی و افزایش عمر مفید قطعات فلزی از روشهای مختلف جوشکاری برای ترمیم ترک سطحی قطعات فلزی استفاده می‌شود. در این پژوهش برای ترمیم شیار‌های سطحی فولاد ساختمانی، کارآیی دو روش جوشکاری به نامهای جوشکاری شعله‌ای با پاشش پودر آهن خالص و جوشکاری نفوذی با پودر آهن خالص از طریق القای مغناطیسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا 8 دسته نمونه شامل 2دسته نمونه به عنوان نمونه شاهد و 6دسته دیگر شامل نمونه‌های شیاردار به عمق 1 میلیمتر‌ و به طول 5/12 میلیمتر و با دهانه شیار به اندازه‌های 5/0، 75/0 و 1 میلی‌متر تهیه شد. سپس فرآیند ترمیم انجام شد. نتایج نشان داد که بعد از ترمیم شیار سطحی، استحکام کششی نمونه‌های ترمیم یافته به روش جوشکاری شعله‌ای و جوشکاری نفوذی به ترتیب با اختلاف 5/2 و 5/7 درصد به استحکام کششی فلز پایه رسیده است. بنابراین برای تعمیر ترک سطحی فولاد ساختمانی، روش جوشکاری شعله‌ای مطمئن‌تر از روش جوشکاری نفوذی است.

لینک کمکی