مقاله سنتزنانوذرات Mg0.5Zn0.5Fe2O4 به روش هم رسوبي و بررسي خواص حسگري آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتزنانوذرات Mg0.5Zn0.5Fe2O4 به روش هم رسوبي و بررسي خواص حسگري آن :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 13

چکیدهدر این مطالعه، به ساخت و مطالعه حساسیت پذیری نانو حساسه فریت روی-منیزیم با فرمول عمومی Mg0.5Zn0.5Fe2O4 پرداخته شده است.روش به کار رفته برای ساخت نانو حساسه روش همرسوبی می باشد که برای این ترکیب روش جدیدی است.برای بررسی ساختار این نانو حساسه، از آزمایشاتی نظیر ، پراش پرتو ایکس1 که هم تک فاز بودن ترکیب و هم نانو بودن آن را نشان میدهد،وآزمایش میکروسکوپ الکترونی عبوری که اندازه نانو ذرات را مشخص کرده و همین طور یکنواختی آنها را نمایش می دهد و مغناطیس سنج گرادیان جریان متناوب3 که خاصیت مغناطیسی این نانو فریت را نشان می دهد ، استفاده شده است. برای تست حساسیت پذیری این نانو حساسه از یک دستگاه آزمایشگاهی با قابلیت کنترل دما و رطوبت با حجم 5 لیتر بهره بردیم که مجهز به یک گرم کن حساسه با کنترل دما بوده و حساسه روی آن قرار می گیرد و یک محفظه برای تزریق گونه های مورد آزمایش،و یک برد الکترونیکی رابط که اطلاعات نانوحساسه را به سیستم رایانه انتقال و توسط نرم افزار لب ویو4 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد این نانو حساسه که با اتانل، متانل، کلروفرم، استونیتریل، آمونیاک، استن موردآزمایش قرار گرفت،حساسیت پذیری مربوط به متانل واستونیتریل نسبت به بقیه بهتر است و دمای مناسب برای پاسخ این نانو حساسه که از 100 درجه سانتیگراد تا 350 درجه تست شد، دمای 300 درجه سانتیگراد می باشد.

لینک کمکی