مقاله سنتز و مشخصه‌يابي نانوميله هاي Fe2O3/BaFe12O19 و بررسي خواص مغناطيسي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتز و مشخصه‌يابي نانوميله هاي Fe2O3/BaFe12O19 و بررسي خواص مغناطيسي آنها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

در این مقاله نانومیله‌های Fe2O3/BaFe12O19 با استفاده از یک فرآیند هیدروترمال ساده و ارزان با قابلیت تولید انبوه سنتز شده است. ویژگی‌های مورفولوژیک نانومیله‌ها نظیر طول، قطر و نسبت ابعادی در این فرآیند قابل‌کنترل است. EDTA در این فرآیند به‌عنوان عامل کنترل‌کننده رشد ‌استفاده‌ شده است. در این پژوهش تأثیر عوامل مختلفی نظیر دمای فرآوری هیدروترمال (115، 150 و 180 درجه سانتیگراد)، زمان فرآوری هیدروترمال (5، 10 و 40 ساعت)، نوع عامل کنترل‌کننده رشد (EDTA، PEG400، PEG6000، CA) و نوع عامل قلیایی (NaOH و NH3) بررسی گردید. در شرایط مختلف اشکال گوناگون نظیر کره‌هایی با ابعاد 50 تا 100 نانومتر، نانومیله‌هایی با قطرهای 50 تا 400 نانومتر و طول‌های 1 تا 10 میکرون سنتز شد. مشخصات مورفولوژی نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)و خواص مغناطیسی نمونه‌ها با استفاده از مغناطش سنج با گرادیان نیروی متناوب (AGFM) مورد مطالعه قرار گرفت. نانومیله‌های مورد بررسی در این تحقیق در موضوعاتی نظیر حذف یون‌های فلزات سنگین از پساب‌ها، کاتالیست‌ها، سلول‌های خورشیدی و مواد جاذب امواج مایکروویو قابل کاربرد هستند.

لینک کمکی