مقاله ساخت نانوالياف هسته–پوسته اکسيدي به روش الکتروريسي يک مرحله اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساخت نانوالياف هسته–پوسته اکسيدي به روش الکتروريسي يک مرحله اي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 12

در این مقاله برای سنتز نانو الیاف هسته – پوسته (دی اکسید قلع – اکسید روی)، از روش الکتروریسی یک مرحله ای استفاده شد. برای نیل به این هدف سوزن هم محور ساخته شده و پیش ماده های اکسیدی (کلرید قلع و استات روی) در محلول آبی پلی وینیل الکل(PVA) حل شده و توسط یک پمپ سرنگ دوتایی تزریق شدند. عملیات کلسینه کردن، بر روی نانو الیاف هسته – پوسته سنتز شده صورت گرفت. مورفولوژی و ریز ساختار نانو الیاف با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FE-SEM) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی انرژی اشعه ایکس(EDS) و پراش پرتو ایکس (XRD)شناسایی شدند. ساختار نهایی، شامل هسته SnO2 و پوسته ZnO میباشد. قطر هسته نانو لیف 45 نانومتر و ضخامت پوسته 25 نانومترمی­باشد. قطر متوسط نانو الیاف هسته – پوسته کلسینه نشده و کلسینه شده به ترتیب 175و 79 نانومترمی­باشد.

لینک کمکی