مقاله اثر هوادهي و پوشش‌دهي بر کميت و کيفيت رشدي چمن لوليوم (Lolium perenne)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر هوادهي و پوشش‌دهي بر کميت و کيفيت رشدي چمن لوليوم (Lolium perenne) :
تعداد صفحات : 14

عبور و مرور و آبیاری بیش از حد منجر به فشرده شدن خاک در زمین­های چمن می­گردد. تراکم خاک به ­دلیل این که هدایت هیدرولیکی، نفوذپذیری را کاهش و تبخیر از سطح خاک را افزایش می­دهد، پدیده نامطلوبی است. به­منظور ارزیابی اثر هوادهی و پوشش‌دهی بر چمن لولیوم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. در سه سطح، هوادهی با ایجاد سوراخ­هایی با قطر 1 سانتیمتر در یک شبکه منظم سطحی به فواصل 5 × 5، 10 × 5 سانتی­متر و بدون هوادهی و پوشش‌دهی با استفاده از شن و کمپوست (و بدون پوشش) برای برآورد اثر آنها بر کمیت و کیفیت رشدی چمن در شهر اصفهان اجرا شد. ارتفاع و وزن چمن رشد کرده، نرخ رنگ و تراکم برگ، در سه زمان 10، 70 و 130 روز پس از هوادهی و پوشش‌دهی اندازه‌گیری شدند. ارتفاع، وزن و رنگ چمن به طور معنی­داری در پوشش­دهی نسبت به بقیه تیمارها افزایش پیدا کرد. تیماری که به فاصله 5 × 10 هوادهی و نیز پوشش­دهی شده بود از بالاترین مقادیر نفوذ آب برخوردار بود. به علاوه ارتفاع،‌ وزن و نمره رنگ برگ چمن در آن نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. بنابراین پوشش­دهی تنها برای حفظ قابل قبول وزن، طول و رنگ چمن کافی به نظر می­رسد. هوادهی چمن تنها،‌ در نواحی سیل­خیز برای مهار رواناب و نفوذ دادن آن توصیه می­شود.

لینک کمکی