مقاله اثر کاربرد جلبک قهوه‌اي و ورميکمپوست بر برخي صفات گوجه‌فرنگي گيلاسي در سيستم هيدروپونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر کاربرد جلبک قهوه‌اي و ورميکمپوست بر برخي صفات گوجه‌فرنگي گيلاسي در سيستم هيدروپونيک :
تعداد صفحات : 9

به ‌منظور تعیین اثر سطوح مختلف عصار جلبک قهوه‌ای Ascophyllum nodosum و عصاره ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی گیلاسی، آزمایشی گلدانی به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه­ای در مشهد در سال 93-1392 به صورت آبکشت انجام شد. ‌تیمارهای آزمایش‌ جلبک قهوه­ای و عصاره ورمی کمپوست در غلظت‌های 0، 2، 4 و 6 در هزار بود. ابتدا بذور گوجه فرنگی گیلاسی در غلظت‌های مذکور از هر تیمار خیسانده شده و در سینی کشت قرار گرفتند، نشای تولید شده گوجه‌فرنگی چهار یا پنج برگی به بستر کشت 1:1 پیت ماس و پرلیت منتقل شدند.. شاخص­های رشدی شامل تعداد برگ و ارتفاع گیاه، قطر ساقه، وزن تر و خشک ساقه و صفات کیفی شامل ویتامین ث و اسیدیته میوه در انتهای آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند. با کاربرد این دو کود بیولوژیک ویژگی­های گیاه به طور محسوسسی بهبود یافت. افزایش غلظت در هر دو نوع کود بیولوژیک سبب بهبود ویژگی­های کمی و کیفی در گوجه­فرنگی گیلاسی گردید.. در مجموع کاربرد این دو نوع کود در غلظت 6 در هزار برای افزایش کیفیت و کمیت گوجه­فرنگی گیلاسی را می­توان توصیه نمود.

لینک کمکی