مقاله واکنش سورگوم جارويي و علف‎هاي هرز غالب نسبت به چند علف کش رايج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکنش سورگوم جارويي و علف‎هاي هرز غالب نسبت به چند علف کش رايج :
تعداد صفحات :21

به منظور بررسی تأثیر علف­کش­های مختلف بر کنترل علف­های هرز مزارع سورگوم جارویی رقم محلی­گلبوس در شرایط مزرعه، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه آچاچی میانه انجام شد. علف­کش­های مورد استفاده شامل آترازین به صورت پیش کاشت + آلاکلر به صورت پیش­رویشی، آترازین به صورت پیش­رویشی + ارادیکان به صورت پیش­کاشت، ارادیکان به صورت پیش­کاشت، توفوردی ام­ث­پ­آ به صورت پس­رویشی + وجین علف­های هرز، فورام­سولفورون به صورت­ پس­رویشی، نیکوسولفورون به صورت پس­رویشی، آلاکلر به صورت پیش­رویشی + توفوردی ام­ث­پ­آ به صورت پس­رویشی + وجین علف­های هرز، آلاکلر به صورت پیش­رویشی، آترازین به صورت پیش­کاشت و تیمار شاهد شامل وجین­ دستی علف­های هرز بودند. آترازین و توفوردی ام­ث­پ­آ + وجین­دستی علف­های هرز باریک­برگ از نظر کنترل علف­های هرز با تیمار وجین دستی اختلاف معنی­داری نداشتند و در عین حال بر محصول گیاهسوز بودند. علی­رغم کنترل مطلوب علف­های هرز، تیمارهای آترازین + آلاکلر، آترازین + ارادیکان، آلاکلر، ارادیکان و توفوردی + آلاکلر + وجین دستی علف­های هرز روی سورگوم گیاهسوزی داشتند. روش اعمال علف­کش­ها پیش از رویش نسبت به اعمال آن‎ها بعد از کاشت به صورت پیش و بعد از رویش، تأثیر مطلوب­تری بر کنترل علف­های هرز داشت. هم‎چنین کاربرد منفرد علف­کش­ها نسبت به کاربرد همزمان آن‎ها نتایج بهتری را دربرداشت.

لینک کمکی