مقاله شناسايي فون ناجوربالان مزارع يونجه ي شهرستان آذرشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي فون ناجوربالان مزارع يونجه ي شهرستان آذرشهر :
تعداد صفحات :16

جمع آوری و شناسایی فون حشرات در هر منطقه از تحقیقات اساسی در رشته حشره شناسی کشاورزی و دفع آفات نباتی به شمار می آید. در بررسی هایی که در طی سال های 1384 -1382 برای جمع آوری حشرات از سطح مزارع یونجه ی شهرستان آذرشهر با استفاده از تور حشره گیری و آسپراتور به عمل آمد، مجموعاً 13 گونه متعلق به 6 خانواده (Alydidae، Nabidae، Rhopalidae , Lygaeidae , Miridae , Pentatomidae) از ناجور بالان جمع آوری و شناسایی شدند. در این میان گونه های Nabis pseudoferus, Nabis capsiformis به عنوان شکارگر و بقیه گونه ها گیاه خوار می باشند و در بین خانواده ها، خانوادهMiridaeبیشترین فراوانی را داشتند و در بین گونه ها،گونه های Adelphocoris lineolatus, lygus regulipennis, lygus pratennsis,Stenodema turanicum بیشترین فراوانی را داشتند و گونه Nabiscapsiformisبرای فون آذربایجان جدید می باشد. لیست گونه های جمع آوری شده از ناجوربالان به شرح زیر می باشد که گونه های جدید برای فون شهرستان آذرشهر با علامت (*) و برای فون آذربایجان شرقی با علامت ( * * ) مشخص شده اند: Alydidae: Nabidae: *Comptopus lateralis *Nabis pseudoferus Lygaeidae: *,**Nabis capsiformis *Emblethis spp Pentatomidae: Miridae: *Carpocoris coreanus *Exolygus pratensis *Carpocoris fuscispinus *Exolygus regulipennis *Dolycoris baccarum *Adelphocoris lineolatus Rhopalidae: *Stenodema turanicum *Corizus hyoscyami *Deraeocoris pallens

لینک کمکی