مقاله عملکرد و شاخص برداشت آفتابگردان در شرايط تک کشتي و رقابت با تاج‎خروس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عملکرد و شاخص برداشت آفتابگردان در شرايط تک کشتي و رقابت با تاج‎خروس :
تعداد صفحات :24

به منظور اندازه­گیری عکس­العمل آفتابگردان از نظر عملکرد و شاخص برداشت در شرایط تک کشتی و رقابت با علف هرز تاج‎خروس، آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی به­صورت فاکتوریل با سه رقم­ آفتابگردان (آذرگل، هایسان وآلستار)، تراکم­ تاج­خروس (5، 15 و 25 بوته در هر متر ردیف) و زمان‏های سبز شدن­ تاج‎خروس (هم‎زمان، 15 و 30 روز بعد از سبز شدن آفتابگردان) در طی سال‎های 86-1385 اجرا شد و تیمار کشت خالص ارقام آفتابگردان نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که از نظر عملکرد بیولوژیک، سطح سوم زمان­ سبز شدن تاج­خروس با 680 کیلوگرم در هکتار کمترین اختلاف را با شاهد بدون علف هرز داشت. بیوماس هوایی آفتابگردان از 1850 گرم در متر مربع در شاهد به کمتر از 1350 گرم در متر مربع در تیمار رقابت تمام فصل 25 بوته تاج­خروس کاهش یافت. در رقم آذرگل افزایش تراکم تاج‎خروس از 5 به 15 و از 15 به 25 بوته در هر متر ردیف در مرحله 15 روز پس از سبز شدن عملکرد دانه را به­ترتیب حدود 7 و 14 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. در رقم هایسان هیچ‎یک از تیمارها نتوانستند در رقابت با تاج‎خروس عملکردی مشابه با ­شاهد تولید کنند و عملکرد دانه از 3858 کیلوگرم در هکتار در شاهد تا 49%، 37% و 16% به­ترتیب در زمان­های اول، دوم و سوم زمان سبز شدن تاج­خروس افت کرد. در رقم آلستار حداقل کاهش عملکرد در ضعیف­ترین حالت رقابت ممکن 35% اندازه­گیری شد که دلیل بر شدت رقابت تاج‎خروس با این رقم بود. در مقایسه با شاهد، شاخص برداشت در آذرگل، هایسان و آلستار به‎ترتیب 5/6%, 13% و 39% کاهش داشت.

لینک کمکی