مقاله تأثير زئوليت در جيرة حاوي آفلاتوکسين بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير زئوليت در جيرة حاوي آفلاتوکسين بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي :
تعداد صفحات :25

در این تحقیق به منظور مطالعه اثر زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) بر کاهش اثرات آفلاتوکسین در رشد و عملکرد جوجه‌های گوشتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 3 سطح کلینوپتیلولیت (0، 3 و 5 درصد جیره) و 3 سطح آفلاتوکسین (0، 1 و 2 قسمت در میلیون) انجام گرفت. طول دوره آزمایش 49 روز بود که طی آن مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و درصد تلفات اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین وزن زنده، وزن لاشه و افزایش وزن روزانه مربوط به جیره 7 (سطح 0 آفلاتوکسین و 5 درصد زئولیت) و کمترین مقدار صفات مذکور مربوط به جیره 3 (سطح 2 قسمت در میلیون آفلاتوکسین و صفر درصد زئولیت) بود. در مورد وزن کبد، ضریب تبدیل و درصد تلفات بالاترین مقدار مربوط به جیره 3 و کمترین مقدار مربوط به جیره 7 بود. بیشترین مقدار مصرف خوراک روزانه مربوط به جیره 4 (سطح صفر آفلاتوکسین و 3 درصد زئولیت) و کمترین مقدار آن مربوط به جیره 3 بود. در کل نتایج این آزمایش نشان داد که وجود آفلاتوکسین در سطوح بالاتر از 1 قسمت در میلیون در جیره جوجه‌های گوشتی منجر به کاهش عملکرد و ضریب تبدیل آنها خواهد شد. استفاده از کلینوپتیلولیت در جیره می‌تواند اثرات زیان‌آور آفلاتوکسین را کاهش دهد و در شرایط این آزمایش سطح 5 درصد آن نتایج بهتری را از خود نشان داد.

لینک کمکی