مقاله بازنمايي سبک زندگي طبقات اجتماعي در سريال هاي خانوادگي تلويزيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازنمايي سبک زندگي طبقات اجتماعي در سريال هاي خانوادگي تلويزيون :
تعداد صفحات : 44

این مقاله بر‌گرفته از پژوهشی است که در مرکز تحقیقات صدا وسیما به منظور بررسی میزان و نحوه پرداختن به سبک زندگی (طبقات مرفه، متوسط و پایین)جامعه در سریال‌های خانوادگی پربیننده شش ماهه دوم سال 1385 انجام شده است.مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مجموعه‌های تلویزیونی خانوادگی پر‌بیننده به طور کلی مسایل ، مظاهر و سبک زندگی طبقات مرفه را بیش از طبقات ‌متوسط وپایین انعکاس داده‌اند.

لینک کمکی