مقاله تحليل محتواي اخبار پرمخاطب‌ترين خبرگزاري‌هاي آنلاين کشور از بازي‌هاي آسيايي 2014 اينچئون با نگاهي ويژه به ورزش بانوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل محتواي اخبار پرمخاطب‌ترين خبرگزاري‌هاي آنلاين کشور از بازي‌هاي آسيايي 2014 اينچئون با نگاهي ويژه به ورزش بانوان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

پژوهش حاضر به تحلیل محتوای اخبار پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های آنلاین کشور در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون با تأکید بر ورزش بانوان پرداخته است. جامعه آماری مشتمل بر 1609 خبر مخابره شده از سوی سه خبرگزاری ایسنا، تابناک و خبر‌آنلاین در دوره زمانی بازی‌های آسیایی بوده و تعداد نمونه برای ایسنا 266، برای تابناک 214 و برای خبر‌آنلاین 156 خبر به دست آمده است. برای گردآوری اطلاعات از برگه کدگذاری محقق‌ساخته‌ای استفاده شده که واحدهای تحلیل را در 7 مقوله دسته‌بندی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که خبرگزاری ایسنا با سهم 76/53 درصد، بیشترین خبر را در مورد بازی‌های آسیایی منتشر کرده و از میان کل اخبار، 61/13 درصد آن مربوط به بانوان بوده است. نتایج آزمون خی‌دو حاکی از آن است که بین تعداد مدال کسب‌ شده از سوی بانوان و میزان توجه به آنان به عنوان شخصیت اصلی خبر تفاوت معناداری وجود دارد؛ در حالی‌ که 57/20 درصد از کل ورزشکاران و 07/28 درصد از کل مدال‌ها در بازی‌های آسیایی متعلق به بانوان بوده است، آنان تنها در 32/11 درصد از خبرها، شخصیت اصلی را شامل می‌شوند.

لینک کمکی