مقاله نظريه‌هاي رايج درباره پذيرش فنّاوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريه‌هاي رايج درباره پذيرش فنّاوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات :
تعداد صفحات :45

فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، به عنوان فنّاوری غالب در هزاره جدید معرفی شده‌اند. این فنّاوری‌ها با سرعت بخشیدن به فرایند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه‌های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش بهره‌وری، کارآیی و رشد در تمامی حیطه‌های فعالیت بشری تبدیل شده‌اند. مزایای بالقوه این فنّاوری‌ها زمانی قابل حصول است که در بین تمام بخش‌های جامعه توسعه و گسترش یابند. در مقاله حاضر، نظریه‌های فردی پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ازجمله نظریه نشر نوآوری، مدل پذیرش فنّاوری، نظریه رفتار هدایت شده، پارادایم انتظار‌ـ تائید و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فنّاوری و نظریه‌های سازمانی شامل مدل تناسب بین وظیفه و فنّاوری، چارچوب فنّاوری‌‌ـ ‌سازمان‌ـ ‌محیط و چارچوب تناسب بین افراد، وظیفه و فنّاوری، شرح داده می‌شوند و در نهایت، متغیرهای تاثیرگذار بر کاربران برای پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، معرفی می‌شوند.

لینک کمکی