مقاله بررسي ساختار واژگاني مصاحبه‌هاي مربيان فوتبال ليگ برتر ايران پس از مسابقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ساختار واژگاني مصاحبه‌هاي مربيان فوتبال ليگ برتر ايران پس از مسابقه :
تعداد صفحات :27

ماهیت مسابقات ورزشی به‌ گونه‌ای است که مربیان ورزش در اغلب موارد، پس از مسابقه دچار هیجان می‌شوند. این گونه هیجان‌های ناشی از خوشحالی یا ناراحتی، به احتمال بسیار، تـأثیری مستقیم بر گفتار و بویژه نوع واژه‌های به ‌کار رفته در مصاحبه‌های این افراد خواهد داشت. برای مشخص شدن این موضوع در مقاله حاضر، سعی شده است تا ساختار واژگانی مصاحبه‌های مربیان فوتبال لیگ برتر ایران (دوره نهم (فصل 89-1388)) پس از بازی مورد بررسی قرار گیرد. برای دست یافتن به این هدف، ابتدا پیکره زبانی از مصاحبه هر یک از 18 مربی لیگ برتر فوتبال، شامل یک مصاحبه پس از برد (کسب نتیجه مناسب) و یک مصاحبه پس از باخت (کسب نتیجه نامناسب) تهیه شد و سپس به‌ کمک روش‌های آماری، فراوانی ساختارهای زبانی این مربیان استخراج شد. با بررسی اطلاعات به دست آمده مشخص ‌شد که مربیان، اغلب پس از برد، از واژه‌هایی با بار عاطفی مثبت و پس از باخت از واژه‌هایی با بار عاطفی منفی استفاده می‌کنند. ضمن آنکه میزان فرافکنی آنان پس از باخت، نسبت به شرایط پس از برد بسیار بیشتر است.

لینک کمکی