مقاله نگاهي به کتاب «رسانه‌هاي عرب و نوسازي سياسي: اجتماع، مشروعيت و زندگي عمومي*»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي به کتاب «رسانه‌هاي عرب و نوسازي سياسي: اجتماع، مشروعيت و زندگي عمومي*» :
تعداد صفحات :21

کتاب «رسانه‌های عرب و نوسازی سیاسی: اجتماع، مشروعیت و زندگی عمومی» به قلم گروهی از استادان رسانه و ارتباطات، ویراسته نائومی سکر، در سال 2007 انتشار یافته است. این کتاب از 10 مقاله تشکیل شده و در 207 صفحه به چاپ رسیده است. هر مقاله، به یک نویسنده و به موضوعی که اغلب، به صورت تحقیق پیمایشی و میدانی بوده، اختصاص دارد، اما در مجموع همه مقالات انسجام و پیوند موضوعی خود را حفظ کرده‌اند.در مقاله حاضر، این کتاب با نگاهی عمیق‌تر مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. نخست، تصویری اجمالی از کتاب ارائه و سپس با نگاهی کلی به مجموعه، هریک از مقالات تشریح شده است. نوشتار حاضر در نهایت با نتیجه‌گیری و جمع‌بندی کلی از مطالب کتاب به پایان می‌رسد.

لینک کمکی