مقاله بررسي تأثير هوش سازماني بر سبک رهبري تحول ­آفرين مورد مطالعه: کميته امداد امام خميني شهرستان بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير هوش سازماني بر سبک رهبري تحول ­آفرين مورد مطالعه: کميته امداد امام خميني شهرستان بيرجند :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

بسیاری از دانشمندان برای سازمان‌ ها نوعی قابلیت و توانایی به نام هوش سازمانی قائل هستند که ترکیبی از هوش انسانی و هوش ماشینی است. رهبری تحول‌‌ آفرین اساس و شالوده‌ ‌ای برای موفقیت سازمانی است که دسترسی به اهداف بالاتری را برای نظام سازمانی میسر می‌‌ سازد. رهبران تحول‌‌ آفرین، اثربخشی را به کارایی ترجیح می‌‌ دهند و سعی می‌‌ کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره‌ ‌مند شوند. در جامعه‌‌ ی آماری شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی بیرجند بوده که در فروردین و اردیبهشت93 بین آنها پرسش‌ نامه توزیع شده است و پرسش‌ نامه‌‌ های دریافت شده، به‌ عنوان نمونه در نظر گرفته شد. لذا نمونه آماری در قلمرو زمانی تحقیق 72 نفر بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش‌ نامه‌‌ ی هوش سازمانی آلبرخت (آلبرشت) و پرسش‌ ‌نامه سبک رهبری چند عاملی باس و آلیو استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌‌ دهد که هوش سازمانی بر رهبری تحول‌ ‌آفرین تأثیر مثبت دارد. همچنین تمام شاخص‌‌ های مدل اندازه‌ ‌گیری و مسیرهای متناظر سؤالات تحقیق نیز مورد تائید قرار گرفت.

لینک کمکی