مقاله بررسي رابطه ميان الگوي مصرف موبايل و احساس "بي موبايل هراسي " در ميان کاربران تلفن همراه کلانشهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه ميان الگوي مصرف موبايل و احساس "بي موبايل هراسي " در ميان کاربران تلفن همراه کلانشهر تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :42

زمینه: یکی از مفاهیم نوظهور در ادبیات" آسیب­شناسی پدیده­های ارتباطی" مفهوم "نوموفوبیا"" یا بی موبایل هراسی است. تحقیقات حاکی از آن است که اغلب مردم بدون موبایل نمی توانند به زندگی ادامه دهند و بیش از نیمی از کاربران موبایل از نوعی بیماری روانشناختی با نام "نوموفوبیا"یا بی موبایل هراسی رنج می برند. هدف: در این پژوهش سعی ما بر این است تا به بررسی این پدیده نوظهور در جامعه ایرانی و با تمرکز بر کلانشهر تهران بپردازیم. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان کلانشهر تهران بوده که در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به صورت پیمایش پرسشنامه­محور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش منظور از الگوی مصرف رسانه­ای، میزان مصرف شهروندان تهرانی از ابعاد مختلف تلفن همراه بوده است. نتیجه گیری: نتایج تحلیل دیتا در این پژوهش نشان از وجود یک ارتباط منطقی میان الگوی مصرف و احساس بی­موبایل هراسی داشته است.

لینک کمکی