مقاله بررسي تأثير اجراي برنامه فلسفه براي کودکان در افزايش خلاقيت و مؤلفه‌هاي سيالي، انعطاف‌پذيري، ابتکار و بسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير اجراي برنامه فلسفه براي کودکان در افزايش خلاقيت و مؤلفه‌هاي سيالي، انعطاف‌پذيري، ابتکار و بسط :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

زمینه: بسیاری از پژوهشگران آموزش فلسفه را یکیازابزارهایاصلیپرورشمهارت‌هایتفکر انتقادی و خلاق در کودکان می‌دانند. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقاله بررسي تأثير اجراي برنامه فلسفه براي کودکان در افزايش خلاقيت و مؤلفه‌هاي سيالي، انعطاف‌پذيري، ابتکار و بسط در دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس منطقه 5 شهر تهران بود. روش: برای انجام پژوهش از روش پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به همین منظور، از بین دانش‌آموزان پایه پنجم تعداد 100 دانش‌آموز پسر (چهار کلاس)انتخاب شد. دانش‌آموزان به مدت 13 جلسه و در هر جلسه 45 دقیقه (هفته‌ای یک جلسه) به شیوه حلقه کندوکاو شارپ لیپمن و داستان‌های فکری فیلیپ کم، آموزش دیدند. پس‌ازآن آزمون خلاقیت تصویری تورنس فرم ب اجرا گردید. یافته‌ها: نتایج آزمون مانووا حاکی از تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر مؤلفه‌های سیالی، انعطاف‌پذیری و نمره کل خلاقیت و عدم تأثیر آن بر مؤلفه‌های ابتکار و بسط است. بحث و نتیجه‌گیری: با آموزش فلسفه به کودکان می‌توان خلاقیت دانش‌آموزان را افزایش داد.

لینک کمکی