مقاله اثر بخشي آموزش تفکر واگرا بر خلاقيت کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر بخشي آموزش تفکر واگرا بر خلاقيت کودکان :
تعداد صفحات :24

زمینه: پژوهش‌های زیادی به بررسی خلاقیت در بسترهای گوناگون پرداخته‌اند. هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر واگرا بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش: در این مطالعه شبه آزمایشی، تعداد 80 نفر از کودکان مقطع پیش دبستانی، با رعایت همتاسازی بر مبنای آزمون هوش(آزمون هوش گودیناف- هریس)، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (40 نفر) و کنترل (40 نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایشی تعداد 19 جلسه برنامه آموزشی تفکر واگرا به روش پویا دریافت نمودند. در هر دو گروه، آزمون خلاقیت (ژان لویی سلیه، 1988) قبل و بعد از آموزش اجرا گردید. یافته­ها: نتایج پژوهش حاصل از آزمون آماری "تی" و تحلیل کوواریانس نشان داد، برنامه آموزش تفکر واگرا به روش پویا به طور معنا داری، خلاقیت کودکان و شاخص های سه‌گانه سیالی، انعطاف پذیری و ابتکار را افزایش داده است. نتیجه­گیری: بنابراین به نظر می‌رسد اجرای برنامه آموزش تفکر واگرا به روش پویا، برای شکوفایی هر چه بیشتر خلاقیت کودکان به ویژه در سنین پیش از دبستان مؤثر است.

لینک کمکی