مقاله بررسي تأثير ميزان حساسيت و پاسخ‌دهي به تغييرات فناوري بر موقعيت تجاري شرکت‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير ميزان حساسيت و پاسخ‌دهي به تغييرات فناوري بر موقعيت تجاري شرکت‌ها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

زمینه: با مطالعه ارتباط بین فرصت‌طلبی از فناوری و موقعیت تجاری شرکت به‌گونه‌ای که به تغییرات فناوری بازار حساسیت و پاسخ مناسب و خلاق نشان داده شود و نشان دادن تأثیر مثبت و قدرتمند حساسیت و واکنش مناسب به تغییرات مبتنی بر فناوری بر معیارهای اصلی موقعیت تجاری شرکت یعنی فروش، سود و ارزش بازار و همچنین تصریح تأکید بازاریابی به‌منزله راهبردی برای دست‏یابی به این ارتباط بینش‌هایی را برای مدیران شرکت‌های صنعتی ایجاد می‌کند. هدف: هدف از این پژوهش بازنمایی میزان اثرگذاری حساسیت و پاسخ‌دهی شرکت‌ها به تغییرات حوزه فناوری بر موقعیت و موفقیت تجاری آن‌هاست. روش‌: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است تا روابط بین متغیرها را بررسی کند. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای در بین نمونه160 نفری از کلیه فروشندگان محصولات برند سامسونگ در شهر مشهد در مناطقی توزیع شد که واحدهای صنفی بیشتری در دسترس محقق قرار داشت. برای آزمون فرضیه‌ها نیز از معادلات ساختاری با استفاده از روش تخمین حداکثر درست‏نمایی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که تأکیدات استراتژی‌های بازاریابی شرکت و پاسخ به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت سامسونگ تأثیر مثبت مستقیم دارد؛ ضمن اینکه تأکید بازاریابی شرکت عامل میانجی رابطه حساسیت نسبت به تغییرات فناوری و موقعیت تجاری شرکت سامسونگ است. نتیجه‏گیری: حساسیت داشتن به تغییرات فناوری و سپس پاسخ‌دهی مناسب به آن از سوی شرکت‌های بازرگانی، موفقیت آن‌ها را در تجارت و کسب‌وکارشان به همراه خواهد داشت.

لینک کمکی