مقاله ارزيابي ميزان کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي ميزان کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي :
تعداد صفحات :29

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کارآفرینی با بررسی پنج ویژگی انگیز پیشرفت، استقلال‌طلبی، خطرپذیری و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود. برای این منظور، با روش نمونه‏گیری تصادفی، 510 نفر از میان دانشجویان انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان دارد که میزان خلاقیت دانشجویانگروه فنی،مهندسیوپایه از دانشجویان گروهعلومانسانی، بیشتر است و دانشجویان پسر، نسبت به دانشجویان دختر استقلال طلب‌تر، ریسک‌پذیرتر و خلاق‌ترند. همچنین، میزان انگیز پیشرفت دانشجویان مجرد از دانشجویان متأهل بیشتر است و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از نیاز به پیشرفت، خلاقیت و کنترل درونی بالاتری برخوردارند.

لینک کمکی