مقاله نگرشي خلاقانه در کارکرد اينترنت در زنان ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگرشي خلاقانه در کارکرد اينترنت در زنان ايراني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

چکیدهزمینه:اینترنت بانک اطلاعاتی جهانی است. کاربران اینترنت با ورود به فضای مجازی، با دنیای وسیع و حیرت انگیزی مواجه می شوند پس برای درک صحیح آن ناگزیر باید کارکردهای مثبت و منفی آن را بشناسند و فرا گیرند. هدف:هدف این مقاله شناخت نگرش متخصصین و صاحب نظران در شناسایی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت در زنان ایرانی می باشد.روش پژوهش:روش تحقیق در این مقاله بصورت ترکیبی و از طریق روش کیو می باشد، تعداد 42 نفر از متخصصین بصورت هدفمند انتخاب شدند، سپس از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخت، نگرش سنجی انجام و روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی بررسی و پایایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل عاملی کیو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها:یافته های تحقیق نشان داد کارکرد اینترنت در حوزه زنان بصورت مثبت و منفی، در پنج مؤلفه با اولویت شاخص هایی در نوع استفاده از اینترنت به صورت "جستجوگری"، در پیامدهای شبکه های اجتماعی شاخص "خبر سازی و دروازه بانی خبر"، در بازی های رایانه ای " فردگرایی در خانواده"، در مؤلفه وبلاگ ها "دسترسی آسان" و در تالار گفتگو "تعاملات اجتماعی" مطرح می باشد.نتایج:با توجه به اهمیت فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در بازار جهانی و حضور بیش از پیش زنان در اجتماع بعنوان کاربران اینترنتی باید کارکردهای مثبت و منفی آن را نیز مورد توجه قرار داد تا بتوان برای استفاده بهینه و کاهش اثرات منفی آن برنامه ریزی و سیاست گذاری های متناسب نمود.

لینک کمکی