مقاله کارآفريني سازماني (مديران نسل سوم)، مفاهيم، راهبرد‌ها و مدل‌‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کارآفريني سازماني (مديران نسل سوم)، مفاهيم، راهبرد‌ها و مدل‌‌ها :
تعداد صفحات :17

با توجه به اهمیت روزافزون کارآفرینی در جامعه و سازمان‌‌ها، توجه به الگو‌‌های کارآفرینی، توسعه و ترویج آن‌ها به خصوص در سازمان‌‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن اهمیت و گسترش غیر قابل انکار سازمان‌‌ها در زندگی امروز مردم، توجه به کارآفرینی سازمانی، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از نگارش این مقاله، ارای تعریفی از کارآفرینی سازمانی، بررسی ابعاد و جنبه‌‌های آن، عوامل مؤثر در گسترش کارآفرینی و چالش‌‌های عمد پیش روی آن است. با توجه به تحقیقات انجام شده، کارآفرینی سازمانی یکی از انواع کارآفرینی است و با توجه به محیط متغیر کنونی تنها راه پایداری سازمان‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین یا کارآفرینی در سازمان است. بنابراین، این پژوهش با استفاده از روش مطالع اسنادی و تطبیقی به جمع‌آوری اطلاعات و سپس با استفاده از چهارچوب‌های موجود، به نقد و بررسی این مقوله و در انتها به بررسی موانع اساسی در کارآفرینی و کاربرد آن در دنیای واقعی پرداخته است.

لینک کمکی