مقاله پهنه‌بندي اقليمي با استفاده از روش‌هاي آماري چند متغيره در استان آذربايجان‌شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پهنه‌بندي اقليمي با استفاده از روش‌هاي آماري چند متغيره در استان آذربايجان‌شرقي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

آب‌وهوا از مهم‌ترین و مؤثرترین پدیده در زندگی انسان است. بشر امروز جهت توسعه مراکز صنعتی و شهری و افزایش منابع غذایی، نیازمند افزایش اطلاعات خود درزمینه پهنه‌های متفاوت اقلیمی است. هدف از این پژوهش دستیابی به طبقه‌بندی اقلیمی به روش‌های آماری چند متغیره می‌باشد. در این راستا در منطقه موردمطالعه، 12 عنصر اقلیمی از 11 ایستگاه همدید در داخل استان آذربایجان شرقی انتخاب شد. ترسیم نقشه‌ها و نمودارها با استفاده از نرم‌افزارهای SURFER, MATLAB و تحلیل نتایج با استفاده از MINITAB, SPSSانجام شد. تحلیل مؤلفه‌های اصلی داده‌های متوسط دما، فشار بخارآب، اختلاف حداکثر و حداقل دما، باد انجام شد. همچنین در تحلیل عاملی با دوران واریماکس سه عامل رطوبت، میانگین متوسط دما و حداقل مطلق دما به‌دست آمد. شدت این عامل‌ها در شمال شرق تا شرق و گوشه‌هایی از شمال غرب تا جنوب شرق به تصویر کشیده شد. در نتایج تحلیل خوشه‌ای سه پهنه آب‌وهوایی برای آن به‌دست آمد.

لینک کمکی