مقاله بررسي آلودگي خاک به فلزات سنگين با استفاده از شاخص فاکتور آلودگي در محل دفن زباله شهري زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آلودگي خاک به فلزات سنگين با استفاده از شاخص فاکتور آلودگي در محل دفن زباله شهري زاهدان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زباله یکی از مهم‌ترین منابع آلوده­سازی خاک محسوب می‌شود. آلاینده‌های شیمیایی خاک ازجمله فلزات سنگین نگرانی‌های عمیقی را در جهان ایجاد کرده‌اند. فلزات سنگین به‌طور طبیعی در همه خاک‌ها وجود دارند. حال‌آنکه آلودگی خاک به دلیل فعالیت‌های بشر روبه افزایش است. انباشت این فلزات در خاک در نهایت باعث ورود آن‌ها به چرخه غذایی و تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می‌شود. در این تحقیق آلودگی خاک مکان دفن زباله شهر زاهدان به فلزات سنگین با استفاده از شاخص آلودگی موردبررسی قرار گرفت. تعداد 20 نمونه خاک شامل 10 نمونه خاک سطحی (تا عمق 30 سانتیمتری) و 10 نمونه خاک عمقی (از عمق 30 تا 60 سانتیمتری) از محل دفن زباله برداشت شدند. برای تعیین غلظت عناصر از دستگاه جذب اتمی استفاده و برای تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت کروم، کادمیوم، سرب و آرسنیک در خاک سطحی به ترتیب 48/152، 213/0، 499/54 و 344/0 میلی‌گرم در کیلوگرم و در خاک عمقی به ترتیب 14/177، 252/0، 365/49، 414/0 میلی‌گرم در کیلوگرم می‌باشد. بر اساس شاخص آلودگی بیشتر ایستگاه‌ها در طبقه آلودگی کم تا متوسط (1 >CF و 3>CF 15≤"> 1) قرارگرفته‌اند.

لینک کمکی