مقاله شاخص هورست چندگانه اصلاح شده براي ارزيابي ميزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندي آريتمي‌هاي قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شاخص هورست چندگانه اصلاح شده براي ارزيابي ميزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندي آريتمي‌هاي قلبي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

قلب انسان سیستمی آشوبناک است از این رو استفاده از بعد فرکتال به منظور شناسایی انواع آریتمی‌های قلبی مورد توجه قرار گرفته است. آریتمی‌های قلبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها می‌باشند که شناسایی آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. شاخص هورست معیاری جهت ارزیابی میزان آشوبناک بودن سیستم‌ها و کمی‌سازی بعد فرکتال سیستم‌های آشوبناک است که توسط روش تحلیل دامنه بازمقیاس محاسبه می‌گردد. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که نمای هورست کلاسیک ویژگی مناسبی برای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی نیست زیرا از یک سو، انتخاب و تعیین مقدار پارامترها به شدت بر مقدار محاسبه شده برای نمای هورست تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، این روش به شدت به نرخ ضربان قلب وابسته است. در این مقاله نمای هورست چندگانه اصلاح شده برای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی پیشنهاد شده است که نسبت به نمای هورست کلاسیک، ویژگی‌های مناسب‌تری برای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی فراهم می‌سازد و نسبت به تغییرات نرخ ضربان قلب نیز مقاوم است. بررسی‌های صورت‌ گرفته در این مقاله با استفاده از این روش بر روی 80 سیگنال شامل ریتم نرمال و آریتمی‌های انسداد دسته‌ شاخه راست (RBBB)، انسداد دسته شاخه چپ (LBBB) و انقباض زودرس دهلیزی (APC) از پایگاه داده MIT-BIH توانسته است به صحت طبقه‌بندی 75/88%، 25/96% و 100% به ترتیب با استفاده از طبقه‌بندی‌کننده‌های LDA ، نزدیک‌ترین همسایه و شبکه عصبی منجر شود.

لینک کمکی