مقاله به کارگيري جداسازي کور منابع سيگنال همبسته براي استخراج الکتروکارديوگرام جنين بر اساس آمارگان هاي مرتبه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله به کارگيري جداسازي کور منابع سيگنال همبسته براي استخراج الکتروکارديوگرام جنين بر اساس آمارگان هاي مرتبه دوم :
تعداد صفحات :17

استخراج الکتروکاردیوگرام جنین (FECG) از سیگنال های الکتریکی ثبت شده به وسیله الکترودهای قرار داده شده بر روی بدن مادر با توجه به اهمیتی که برای بررسی سلامت جنین دارد، از مسائل مطرح در مهندسی پزشکی و پردازش سیگنال های حیاتی است و بنابراین روش جداسازی کور منابع سیگنال که در آن لازم است یک یا چند سیگنال مطلوب صرفا از اطلاعات ترکیبات اندازه گیری شده آنها به وسیله چند گیرنده بدون در اختیار بودن مشخصات کانال انتقال استخراج گردد، یکی از روش های اساسی برای حل این مساله به شمار می آید. بیشتر الگوریتم های جداسازی کور منابع پیشنهاد شده برای جداسازی ECG جنین و ECG مادر بر پایه فرض استقلال این سیگنال هاست (تحلیل مولفه های مستقل). این مقاله روش جدیدی را با در نظر گرفتن فرض واقعی تر همبسته بودن سیگنال ها با یکدیگر پیشنهاد می دهد. روش موردنظر بر اساس اصل تجزیه والد به استخراج داده های مطلوب از داده های ثبت شده پرداخته و با به کارگیری الگوریتمی بر پایه آمارگان های مرتبه دوم، تخمینی از سیگنال های موردنظر را به دست می آورد. نتایج شبیه سازی بر روی سیگنال های الکتروکاردیوگرام، موثر بودن روش پیشنهادی را نشان می دهد.

لینک کمکی