مقاله پيش بيني افت فشار خون بيماران دياليزي با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش بيني افت فشار خون بيماران دياليزي با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون :
تعداد صفحات :12

افت فشار خون بیماران دیالیزی در حین فرآیند همودیالیز از شایع ترین مشکلاتی است که امروزه حدود 20 الی 30 درصد از بیماران دیالیزی با آن روبرو هستند. در راستای جلوگیری از این افت فشار، می‌بایست فشار خون بیمار دیالیزی را در حین فرآیند همودیالیز حتی المقدور به صورت پیوسته و غیرتهاجمی اندازه‌گیری کرد. اما از آنجائی که این کار عملاً امکان پذیر نیست و دستگاه‌های اندازه‌گیری غیر تهاجمی و پیوسته‌ی افت فشار خون محدود و بسیار گران قیمت می‌باشند لذا می‌بایست با استفاده از پارامتر‌های مرتبط با افت فشار خون به این مقصود رسید. با توجه به ارتباط تغییرات غلظت خون و ضربان قلب با تغییرات فشار خون بیماران دیالیزی، در این مطالعه به ارائه مدلی پرداختیم که بتواند به وسیله‌ی تغییرات غلظت خون و ضربان قلب، فشار خون بیمار دیالیزی را پیش بینی نماید تا دیگر نیازی به اندازه‌گیری مستقیم فشار نباشد. در این راستا با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری تغییرات غلظت خون، ضربان قلب و فشارخون به ثبت داده های کلینیکی از 14 بیمار دیالیزی و پس از آن با استفاده از داده های کلینیکی به ارائه مدل شبکه عصبی پرداختیم که این مدل توانائی پیش‌بینی افت فشار خون بیمار دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت نسبی خون را با خطای 8/3 درصد دارا می‌باشد.

لینک کمکی