مقاله شبيه‌سازي عددي توزيع تنش در ليگامنت پريودنتال مربوط به دندان‌هاي اينسايزر و پرمولار طي بارگذاري‌هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه‌سازي عددي توزيع تنش در ليگامنت پريودنتال مربوط به دندان‌هاي اينسايزر و پرمولار طي بارگذاري‌هاي مختلف :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

لیگامنت پریودنتال بافت نرم فیبروزی می‌باشد که بین دندان و استخوان آلوئولار قرار گرفته است. با توجه به اینکه این بافت نرم‌تر از بافت‌های مجاور اطراف می‌باشد، حرکت دندان ناگزیر از پی حرکت این بافت نرم می‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه رفتار مجموعه پریودنتیوم مربوط به دندان‌های تک‌ ریشه‌ای و دو ریشه‌ای، در اثر اعمال بار‌های مختلف می‌باشد. برای این منظور به کمک تکنیک تصویربرداری میکروسیتی مدل‌سازی هندسی واقعی سه‌بعدی دندان‌های اینسایزر و پرمولار انجام شده و با در نظرگرفتن خواص هایپرالاستیک لیگامنت پریودنتال، توزیع تنش و کرنش در اثر اعمال نیروهای مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی المان محدود بیانگر این نکته بود که جابجایی دندان تحت بارگذاری‌های مختلف لزوما در جهت بار اعمالی نمی‌باشد. توزیع تنش نیز نشان داد که لیگامنت پریودنتال، تنش‌های وارده را جذب کرده و درنتیجه استخوان تنش کمتری را متحمل می‌شود. توزیع کرنش در لیگامنت پریودنتال و نیز تنش وارده به استخوان، نشان دهنده‌ی توزیع یکنواخت‌تر نیرو در دندان‌ دو ریشه‌ای بود. مقایسه بین نتایج نشان دهنده‌ی تطابق نتایج این مطالعه با مطالعات گذشته می‌باشد.

لینک کمکی