مقاله بررسي فقهي –حقوقي تبديل به غير اوقاف عامه با تاکيد بر مساجد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فقهي –حقوقي تبديل به غير اوقاف عامه با تاکيد بر مساجد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

امروزه یکی از مسائل مهم در رابطه با ایجاد رفاه شهروندی توسعه شهری و ایجاد فضای های عمومی مفرح برای عموم شهروندان از قبیل پارک ها و بوستان های عمومی ، تعریض معابر شهری ، تعویض بافت های فرسوده و دسترسی آسان به مراکز مهم شهر می باشد. این مساله در مورد شهر هایی که بافت مذهبی داشته و به تبع آن مملو از بناء ها و مکانهای مذهبی چون مسجد، حسینیه بوده از جهات فقهی و حقوقی مشکلات را به وجود آورده است . چه این که بناء های فوق نوعا وقف بوده و مطابق با فقه امامیه و حقوق موضوعه ، اصل اولی در رابطه با اوقاف منع هر گونه تغییر و تبدیل به غیر می باشد. از سوی دیگر برخی از مکانهای فوق به علت های مختلفی متروکه و محلی برای سکونت معتادین و.. شده است.این موضوع منجر به تعارض احکام فقهی و الزامات حقوقی از یک سو و لزوم توسعه شهری از سوی دیگر می باشد.مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی این مساله می پردازد.

لینک کمکی