مقاله بررسي تاريخي طلاق با توجه به حق طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاريخي طلاق با توجه به حق طلاق :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

طلاق موضوعی است که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دست خوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است.در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع مقدس امضاء شده است. وشاید با توجه به بعد زمان و مکان این حق قابلییت تغییر را داشته باشد، از طرف مرد به زن . به همین منظور این تحقیق در پی آن است که طلاق در اسلام را یک حکم امضایی قلمداد نماید. و تنها اصلاحاتی را که شارع مقدس برای احقاق حقوق زنان انجام داده است را بیان نماید.

لینک کمکی