مقاله ماهيت و آثارصکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ماهيت و آثارصکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

چکیده: از جمله اوراق بهاداری که مورد توجه جوامع مختل قرار گرفته است می‌توان به اوراق یا صکوک مرابحه اشاره کرد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک‌های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می‌باشد و می‌تواند نظر طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را به خود جلب نماید. این اوراق به عنوان سندی است که نشانگر مالکیت دارنده آن بر کالایی است که به صورت مرابحه‌ای خریداری شده است. معمولا مالکیت دارنده اوراق بر کالای منظور، به دلیل این‌که هر ورقه‌ای سقفی از لحاظ قیمت به خود می‌بیند، مالکیت مشاعی است. برای اوراق مرابحه 4 نوع بیان شده است: اوراق مرابحه برای تامین مالی ؛ اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ؛ اوراق مرابحه رهنی و اوراق مرابحه شرکت‌های تجاری استفاده از اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی به دلیل مجاز نبودن بیع العینه در هیچ یک از بازارهای اولیه و ثانویه امکان‌پذیر نیست.

لینک کمکی